Nabraha%20carabka
Carrabka wuxuu ka mid yahay xubnaha ugu muhimsan jirka waxaa laga yaabaa  in nabro ay ka soo baxaan oo xanuun badan inta badan waxaa keeno nabrahaas qofka inuu cuno waxyaalo aad dhanaan u ah oo carrabka gubaya oo cusbo badan leh ama liin dhanaan meel ku daahday iyaduna carrbka ayay nabro ka soo saartaa, waxaa kaloo keena dhuun xanuun ama carrab xanuun qofka markaa isku cuno ama uu isku cabbo wax kulul iyo wax aad u qabow , taasna waxay kenaysa afka inuu bukado ama carrabka ama dhuunta, waa muhim inaad illaaso wixii keeni kara carrabka inuu kaa xanuunjiyo.
xanuunkaas wuxuu siyaadaa habeenkii qofka xitaa candhuuftiisa ma laqi karo.