mahari

dowry

kiongozi wa mabalozi

doyen

usingizi

doze

dazanni

dozen

mswadajaribio

draft

mtu anayeitwa kujiunga na jeshi

draftee

kikwazo

drag

dragoni

dragon

kereng`ende

dragonfly

mwanajeshi mpanda farasi

dragoon

mrefeji wa maji machafu

drain

-liochoka; -lioishiwa na nguvu

drained

bata dume

drake

kipimo kidogo cha ulevi

dram

drama

drama

-a kuvutia

dramatic

kwa kuvutia

dramatically

sanaa ya kuandaa na kuonyesha tamthiliya

dramatics

mwanatamthiliya

dramatist

-igiza tamthiliya

dramatize

mapazia

drape

mwuzaji wa vifaa vya kushonea

draper

kitambaa kinachoning`inia

drapery

-kali

drastic

kwa ukali; kwa kiasi kikubwa

drastically

kucheza bahati nasibu

draw

kizuizi

drawback

daraja la kushusha na kupandisha

drawbridge

uchoraji; mchoro

drawing

kukokota maneno

drawl

rikwama; mkokoteni

dray

woga; hofu

dread

-a kuogopesha

dreadful

ndoto; nyozi

dream

mtu awazaye mambo yasiyowezekana

dreamer

kindoto

dreamily

ulimwengu wa njozi

dreamland

-sio na njozi

dreamless

-a kama ndoto

dreamlike

-a kuchosha

dreary

meli ya kuzoa taka chini ya maji

dredge

gauni; vazi

dress

kemeo; karipio

dressing-down

fundi charahani wa nguo za kike

dressmaker

ushonaji wa nguo za kike

dressmaking

tanashati; maridadi

dressy

udenda

dribble

kikausha nywele

drier

boti ya kuvulia

drifter

kekee

drill

kiukavu

drily

kinywaji

drink