mwanamke aliyetalikiwa

divorcee

kizunguzungu

dizziness

gudi

dock

orodha

docket

daktari

doctor

degree; shahada ya udaktari; shahada ya juu

doctorate

hati; maandishi

document

-a kuonyesha ukweli (hali halisi)

documentary

uandikaji wa hati

documentation

hila; werevu

dodge

mtendaji

doer

mbwa

dog

papa mdogo

dogfish

mbwa

doggy

mfumo wa imani ufuatwao bila kusaili

dogma

kitambaa cha mapambo cha kuwekea vitu juu ya meza

doily

shughuli

doing

-gawia

dole

-a huzuni

doleful

mwanaserere; mtoto wa bandia

doll

dola

dollar

pomboo

dolphin

kuba

dome

-a nyumbani

domestic

ufugaji

domestication

makazi; maskani

domicile

kutawala; amri

dominance

utawala

domination

-enye kuamuru

domineering

utawala (tawala)

dominion

dhumna; domino

domino

mchango; msaada

donation

punda; kihongwe

donkey

mfadhili

donor

kuchorochora

doodle

maangamizi

doom

kengele ya mlangoni

doorbell

mlinda mlango

doorkeeper

bawabu

doorman

busati la mlangoni la kufutia miguu

doormat

uwazi wa mlango

doorway

madawa haramu

dope

-jinga; -zito kuelewa

dopey

bweni

dorm

dirisha wima katika paa

dormer

-a mgongo

dorsal

dozi; kipimo

dose

nukta

dot

maradufu

double

ukaguzi maradufu

double-check

-enye makali pande mbili

double-edged

maradufu

doubly

shaka

doubt

shupavu; imara

doughy

-kaidi

dour

njiwa

dove

komeo

dovetail

mjanekike mrithi wa mali (cheo) cha mumewe

dowager

pini isiyokuwa na kichwa

dowel

haki ya mke mfiwa kutokana na mali ya mumewe

dower

-chini

down

-enye huzuni

downcast

mteremko; mshuko

downgrade

-liyevunjika moyo

downhearted

mteremko; mshuko

downhill

uhamishaji (kunakili) wa data (programu) kutoka kompyuta moja kwenda nyengine

download

chini; kuelekea chini

downstairs

-a uelekeo wa mto

downstream

-enye kuhusu mambo halisi

down-to-earth

katika sehemu ya chini ya mji (jiji)

downtown

-enye kukandamizwa

downtrodden

poromoko

downturn

kuelekea chini

downward

kwenye upande unaoelekea upepo

downwind

-enye vinyweleo (malaika)

downy