-panua; -tanua

dilate

mashaka

dilemma

-enye juhudi

diligent

kuzimua; kuzimuliwa

dilution

hafifu

dim

-punguza; -wa chache

diminish

kupungua

diminution

kwa uhafifu

dimly

ufifiaji

dimness

kelele; mshindo

din

-la mlo wa jioni

dine

mlio wa kengele

dingdong

kihori

dinghy

chakula cha jioni

dinner

dioksidi

dioxide

mwinamo; mteremko

dip

irabu unganifu

diphthong

diploma; stashahada

diploma

diplomasia

diplomacy

mwanadiplomasia

diplomat

upawa; kata

dipper

moja kwa moja

direct

upande; uelekeo

direction

-a uelekeo

directional

miongozo

directions

amri; agizo

directive

moja kwa moja

directly

mwongozaji filamu

director

kurugenzi

directorate

kitabu cha orodha ya simu

directory

wimbo wa maombolezi

dirge

uchafu; taka

dirt

rahisi sana

dirt-cheap

-chafu

dirty

ulemavu; kutojiweza

disability

-lemaza

disable

-lemavu

disabled

ulemavu

disablement

-weka sawa; -elimisha

disabuse

hasara; madhara

disadvantage

-a hasara; -enye madhara

disadvantageous

-siopendeza

disagreeable

upinzani

disagreement

-kataza

disallow

-toweka; -potea

disappear

kutoweka

disappearance

-katisha tamaa; -vunja matumaini

disappoint

-liye katatamaa

disappointed

-a kusikitisha sana

disappointing

masikitiko; kuvunjika moyo

disappointment

kutoridhika

disapproval

-nyang`anya (-ondolea) silaha

disarm

kuweka sila chini

disarmament

mvurugiko

disarrangement

machafuko

disarray

-tenganisha; -bomoa

disassemble

baa; balaa

disaster

-a maafa

disastrous

kimaafa; kwa majanga

disastrously

kana; -tupa

disavow

kukana; kukataa

disavowal

kutoamini; kutosadiki

disbelief