mwanamke

dame

-laani; -apiza

damn

kuchukiza mno; -a karaha

damnable

laana

damnation

-liyelaaniwa

damned

unyevu

damp

-enye kukauka kidogo

damp-dry

dampa; shokomzoba

damper

mwali; mwari

damsel

dansi

dance

kucheza dansi

dancing

udhi

dander

chezesha mtoto magotini

dandle

mba wa kichwani

dandruff

mtu maridadi

dandy

janga; hatari

danger

-enye hatari

dangerous

kihatari

dangerously

ning`inia

dangle

-unyevunyevu

dank

mjasiri

daredevil

jasiri; uhodari

daring

giza

dark

giza

darkness

mpenzi; mahabubu

darling

mwendo wa haraka; mfyatuko

dash

-enye woga; -nyonge

dastardly

mambo yanayothibitishwa na kukubalika; data

data

tarehe

date

nomino itumikayo kama shamirisho yambwa

dative

mkandiko; mpako

daub

binti

daughter

mkamwana

daughter-in-law

-ogofya; -tia hofu

daunt

-a kutisha

daunting

winchi; manjanika

davit

mapambazuko; mawio

dawn

siku

day

mapambazuko; mawio

daybreak

njozi za tamaa ya mambo yasowezekana

daydream

mwanga wa mchana; mchana

daylight

-a kila siku

day-to-day

-pofua macho

dazzle

mng`ao; mng`aro

dazzling

shemasi; msaidizi wa mchungaji

deacon

uteguaji

deactivation

wafu

dead

-liyechoka sana

deadbeat

-fifisha

deaden

uchochoro usotoka

dead-end

muda (siku) ya mwisho

deadline

kutokuafikiana; mvutano

deadlock

-a kuua

deadly

-enye uziwi; -siyeweza kusikia

deaf

-fanya kiziwi

deafen

-a kupaasua masikio

deafening

kiziwi bubu

deaf-mute

makubaliano ya biashara (ujira)

deal

muuzaji

dealer