msalaba

cross

mwamba

crossbar

kuhoji; kudodosa

cross-examination

kengeza

cross-eyed

mashambulio ya risasi kutoka pande mbili

crossfire

kivuko

crossing

-rejea kwa kutambuka

cross-reference

njia panda

crossroads

-a kupitia mjini

crosstown

fumbo la maneno katika jadweli; chemsha bongo la jadweli

crossword

kujikunyata

crouch

kifaduro

croup

mhazini; mkusanyaji na mlipaji wa pesa katika mchezo wa kamari

croupier

kunguru

crow

nondo

crowbar

kundi

crowd

-liosongamana

crowded

taji

crown

msalaba wenye sanamu ya Yesu

crucifix

kusulubu; kutesa

crucifixion

-sulubisha

crucify

-katili; -dhalimu

cruel

ukatili; ujahili

cruelty

chombo kidogo cha divai

cruet

kuvinjari

cruise

chembechembe

crumb

-a kuvunjika

crumbly

mkate laini wa hamira

crumpet

kunjakunja

crumple

vita vitakatifu

crusade

kugandamiza

crush

kuponda

crushing

gamba; ganda

crust

gongo

crutch

kelele; yowe

cry

fuwele

crystal

-liotengenezwa kwa fuwele

crystalline

mchemraba

cube

-a mchemraba

cubic

-enye miraba minne

cubical

kijichumba

cubicle

tango

cucumber

macheuo; matafuno

cud

ishara; kidokezi

cue

-piga kofi

cuff

upishi; mapishi

cuisine

-a upishi

culinary

hali ya kufikia kilele

culmination

hatia

culpability

-enye hatia; -enye makosa

culpable

mkosefu

culprit

madhehebu

cult

-panda; -lima

cultivate

ukulima; utunzaji

cultivation

-a utamaduni; -a kitamaduni

cultural

utamaduni

culture

mtaro chini ya ardhi

culvert

kumulasi; wingu zito kiasi

cumulus

ujanja; hila

cunning

kwa werevu; kiujanja

cunningly

kuma

cunt

kikombe

cup

kabati

cupboard

uchu; tamaa

cupidity

-a kuponyeka

curable

kazi ya padre msaidizi

curacy