-a ujanja; -danganyifu

crafty

mwamba; jabali

crag

-liojazwa tele; -liojaa pomoni

crammed

mkakamaos

cramp

tunda dogo jekundu la porini

cranberry

winchi

crane

hendeli

crank

-enye mambo ya ajabu

cranky

ufa mdogo

cranny

mavi

crap

mgongano

crash

shimo

crater

skafu

cravat

-sihi; -omba

crave

mwoga

craven

hamu

craving

kamba wa maji baridi

crawfish

kutambaa

crawl

mtambazi

crawler

kamba wa maji baridi

crayfish

chaki ya rangi

crayon

kichaa; wazimu

craze

uwendawazimu

craziness

-enye kichaa

crazy

sauti ya mkwaruzo

creak

krimu

cream

mkunjo; kunyanzi

crease

-kunjakunja

creased

-umba

create

uumbaji

creation

-a kubuni; -bunifu

creative

mbunifu; muumbaji

creator

kiumbe

creature

kituo cha kulelea watoto

creche

hati ya utambulisho

credentials

uaminifu

credibility

-a kusadikika

credible

mkopo

credit

-enye kusifika

creditable

mwia; mwenye kuwia

creditor

imani

credo

-jinga

credulous

kanuni za imani

creed

-tambaa

creep

-enye kutambaa

creeping

-a kuogofya

creepy

-choma maiti

cremate

uchomaji maiti badala ya kuzika

cremation

malai

creme

kitambaa cheusi chenya mikunjo

crepe

mwezi mwandamo

crescent

kilele

crest

-liyevunjika moyo; -enye huzuni

crestfallen

ufa mdogo

crevice

kitanda kidogo chembamba cha mtoto kinachoweza kubebwa

crib

uvimbe mgumu unaouma

crick

jinai; uhalifu

crime

-a jinai

criminal

kijinai

criminally

elimujinai

criminology

-jikunyata

cringe

kunyanzi

crinkle

kilema; kiwete

cripple

-a kudhoofisha; -a kuharibu

crippling

mtandao

crisscross

uhakiki; ukosoaji

critic

-a kukosoa

critical

ukosoaji

criticism

-kosoa

criticize

mapitio ya maandishi; kukosoa

critique

kukoroma

croak

mtungi; chungu

crock

mamba

crocodile

ajuza; bikizee

crone

mwandani; shoga

crony

jambazi; mdanganyifu

crook

-imba bila kutamka maneno

croon

kababu; chopsi

croquette