hali inayofaa

convenience

-enye kufaa

convenient

jumuiya ya wanawake watawa

convent

jambo la kawaida; desturi

convention

-a kimila

conventional

-kutana

converge

-enye kuelewa

conversant

mazungumzo

conversation

-ongea; -zungumza

converse

badiliko; ubadilishaji

conversion

kigeuzi

convertor

-a mbinuko; -liobinuka

convex

upelekaji; uwassilishaji

conveyance

mfungwa

convict

kutia atiani

conviction

-sadikisha

convince

-siye na shaka; -enye kusadiki

convinced

-a kusadikisha

convincing

kwa kusadikisha

convincingly

-changamfu

convivial

msafara

convoy

mpapatiko wa mwili kwa maradhi

convulsion

mpishi

cook

kitabu cha mapishi

cookbook

jiko

cooker

upishi

cookery

biskuti; mkate

cookie

kupika

cooking

utulivu; taratibu

cool

kipozi

coolant

kipozi

cooler

ubaridi

coolness

kizimba cha ndege

coop

-shirikiana

cooperate

ushirikiano

cooperation

-a kushirikiana

cooperative

uratibu; hali ya kuwa sawa

coordination

mratibu

coordinator

polisi

cop

mashine ya kutolea nakala

copier

shaba

copper

msitu mdogo wenye uoto wa miti midogo

coppice

-pandana

copulate

kujamiiana; kupandana

copulation

nakala

copy

mtu anayeiga wengine

copycat

hakimiliki

copyright

kitegemezi

corbel

kamba; mshipi

cord

kamba

cordage

maji mazito ya matunda

cordial

uchangamfu

cordiality

simu isiyokuwa na waya

cordless

kiini

core

koki; kizibo

cork

nafaka; mahindi

corn

kona; pembe

corner

jiwe la msingi

cornerstone

buruji

cornet

jamii ya mmea utoao maua ya buluu

cornflower

kutawaz(w)a

coronation

taji dogo

coronet

-a pamoja; -a shirika

corporate

ushirika; shirika

corporation

maiti

corpse

unene sana

corpulence

zizi; boma

corral

-sahihisha

correct

usahihishaji; urekebishaji

correction

kitu cha kusahihisha (kurekebisha

corrective

barabara; bila kosa

correctly

kitu kimoja katika vitu viwili vinavyohusiana

correlate

uwiano; uhusiano

correlation

-a uwiano; -enye uhusiano

correlative

ulinganifu; kukubaliana

correspondence

mwandishi wa habari

correspondent

-a kulingana

corresponding

vilevile; vivyo hivyo; halikadhalilka

correspondingly

mbabuo; kumeng`enya

corrosion

kitu kinachoharibu; kitu kinachobabua

corrosive

-kunjakunja

corrugate

-haribu; -rubuni

corrupt

-a kurubunika

corruptible

ufisadi; upotovu

corruption

tabaka la nje

cortex

-a ulimwengu mzima

cosmic

mtu (kitu) wa kimataifa; -a kimataifa

cosmopolitan

ulimwengu

cosmos

-endekeza; -dekeza

cosset

gharama

cost

-a gharama kubwa

costly