mtunzi

compiler

-enye kujiridhisha

complacent

-lalamika

complain

mlalamikaji

complainant

lalamiko

complaint

kujisikia; -uridhikaji

complaisant

kijazilio; kitimizio

complement

-maliza; -kamilisha

complete

kwa ukamilifu; kuikamilifu

completely

ukamilifu;  utumilifu

completeness

kukamilika

completion

rangi ya asili

complexion

mchanganyiko

complexity

ridhaa; uridhikaji

compliance

-a ridhaa

compliant

-tatiza; -fanya ugumu

complicate

-lio na utataa

complicated

ushirika; kula njama

complicity

sifa; maneno ya kusifu

compliment

-tekeleza ombi

comply

kijenzi

component

-tunga; -buni

compose

mtunzi; mtungaji

composer

-a pamoja

composite

mtu apangaye herufi za kuchapa

compositor

mboji; mboleavunde

compost

utulivu (wa akili)

composure

mhanganyiko

compound

-fahamu; -elewa

comprehend

uwezo wa kufahamu; ujuzi

comprehension

uelewekaji; ufahamu

comprehensive

kitambaa cha kukandia

compress

muafaka

compromise

sharti; lazimisho

compulsion

-a lazima

compulsory

majuto

compunction

mahesabu

computation

-fanya mahesabu

compute

kompyuta

computer

-danganya; -laghai

con

-a mbonyeo

concave

kuficha; maficho

concealment

-kubali; -kiri

concede

majivuno

conceit

-enye majivuno

conceited

-enye kuweza

conceivable

-pata mimba

conceive

kumakinikia

concentrate

wazo; dhana

concept

wazo; fikra

conception

-a maana; -a kuingia akili

conceptual

wasiwasi; hofu

concern

kuhusu; juu ya

concerning

onyesho la muziki

concert

konokono; kombe

conch

-suluhisha; -patanisha

conciliate

upatanishi; usuluhishi

conciliation

-a ufupi; -a kifupi

concise

-malizaa; -hitimishas

conclude

hitimisho

conclusion

-enye kuondoa shaka

conclusive

uambati; kuambatana

concomitant

makubaliano; mkataba

concord

makubaliano

concordance

zege

concrete

hali ya kuishi kimada

concubine

maafikiano

concurrence

-enye kulingana

concurrent

-alumu; -laani

condemn

kulaani; lawama

condemnation

-a laawama; -a shutuma

condemnatory

kitoneshi

condenser

sharti

condition

(hali ya) sharti

conditional

masharti

conditions

salamu za rambirambi

condolence

kondomu

condom

mwenendo; tabia; maaadili

conduct

upitishaji

conduction

-a kupitisha

conductive

kiongozi wa kwaya

conductor

chakula kitamu

confection

muuzaji vitamuvitamu

confectioner

mwezi; mshirika

confederate

-shauriana

confer

mkutano

conference

kiri

confess

kizimba cha maungamo

confessional

(padri) anayeungamisha

confessor

msiri

confidant

imani

confidence

-enye imani

confident

-a siri; -a unyeti

confidential

umbo

configuration

mpaka; kikomo

confine