amri (za Mungu)

commandment

komando mwanajeshi

commando

-adhimisha; -kumbuka

commemorate

kumbukumbu

commemoration

-shauri; pendekeza

commend

maoni; wazo

comment

-tangaza

commentate

mtangazaji wa tukio

commentator

biashara kubwa

commerce

tangazo katika vyombo vya habari

commercial

ufanyaji biashara

commercialism

kamisaa

commissar

mjumbe; naibu; wakili

commissariat

kamisheni

commission

mwana tume

commissioner

-fanya; -tenda

commit

kujifunga; kujiwekea sharti

commitment

kamati

committee

-enye nafasi

commodious

bidhaa

commodity

ardhi ya wote

common

sheria isiyoandikwa; sheria ya kawaida

common-law

ghasia; vurugu

commotion

-a jumuiya; -a wote

communal

-julisha; -pasha

communicate

mawasiliano

communication

ukomunisisti

communism

jumuiya

community

tahafifu

commutation

kibadilisha mkonda

commutator

--safiri kwa gari (treni)

commute

makubaliano

compact

mwenzi; rafiki

companion

-a kuweza kuwa rafiki

companionable

kampuni

company

-linganisha

compare

mlinganisho

comparison

chumba kidogo

compartment

dira

compass

huruma

compassion

-enye huruma

compassionate

upatanifu; ulinganifu

compatibility

-a upatanifu; -a ulinganifu

compatible

mwananchi

compatriot

-shurutisha; -lazimisha

compel

-a kulazimisha

compelling

fidia

compensation

-shindania

compete

uwezo; ujuzi

competence

-a ushindani

competitive

mshindani; mpinzani

competitor

utungaji; utayarishaji

compilation

-tunga; -tayarisha

compile