msako

chase

msakaji; mfukuzaji

chaser

chesisi

chassis

-safi

chaste

-adibu; -tia adabu

chastise

kutia adabu

chastisement

utawa; ubikira

chastity

soga; gumzo

chat

uzalendo pofu

chauvinism

kirahisi; bila shida

cheap

-punguza bei

cheapen

bila gharama kubwa

cheaply

udanganyifu; ulaghai

cheat

tapeli; laghai

cheater

ukaguzi

check

kitabu cha hundi

checkbook

-a mirabaraba

checked

mhudumu wa chumba chakuwekea nguo

checker

orodha ya kukagulia

checklist

kuondoka; kuaga

checkout

kituo cha uchaguzi

checkpoint

ukaguzi

checkup

shavu

cheek

mfupa wa shavuni

cheekbone

fidhuli; safihi

cheeky

mlio wa makinda ya ndege

cheep

kushangilia

cheer

-enye furaha; -enye bashasha

cheerful

kwa furaha; kwa uchangamfu

cheerfully

-siofurahisha; -a huzunisha

cheerless

msemo wa kutakia heri (afya)

cheers

-changamfu; -enye bashasha

cheery

jibini

cheese

keki ya jibini

cheesecake

-a kama jibini

cheesy

duma

cheetah

mpishi mkuu hotelini

chef

kemikali

chemical

mkemia; mtaalamu wa kemia

chemist

kemia

chemistry

cheri; chachu

cherry

malaika mdogo

cherub

sataranji; chesi; mchezo wa sataranji

chess

ubao wa sataranji

chessboard

kifua; kidari

chest

kutafuna

chew

-a kutafunwa

chewy

ulimbwende; umaridadi; utanashati

chic

kifaranga; kinda

chick

kuku

chicken

aina ya maharage

chickpea

gugu lenye maua madogo meupe

chickweed

mkuu; bosi

chief

chifu; mtemi; mtawala wa jadi

chieftain

uvimbe unaotokana na baridi kali

chilblain

mtoto

child

uzazi

childbirth

utunzaji wa mtoto

childcare

utoto; maisha ya utoto

childhood

-a kitoto; -a kipuuzi

childish

ugumba; utasa

childlessness

-a kama utoto

childlike

watoto

children

Chile

chile

-pooza; -fanya baridi

chill

kwa kuogopesha

chillingly

baridi; -a ubaridi

chilly

mlio wa kengele

chime

wazo la ajabu; njozi za ajabu

chimera

bomba la kutolea moshi

chimney

sokwe mtu

chimpanzee

kidevu

chin

udongo; vyombo vya nyumbani vya udongo

china

salala; nyama ya uti wa mgongo

chine

kitambaa cha pamba kilichotiwa rangi

chintz

mmeguo; kubambuka

chip

aina ya panya buku

chipmunk

mlio mwembamba

chirp

-lia kwa sauti nyembamba

chirrup

patasi; juba

chisel

porojo; soga

chitchat

kitunguu majani

chives

kloraidi

chloride

klorini

chlorine

nusu kaputi

chloroform

chokoleti

chocolate

chaguo; uchaguzi

choice

kwaya

choir

tweto

choke