chetezo

censer

mkaguzi; mdhibiti

censor

-kali; -enye kulaumu

censorious

ukaguzi; udhibiti

censorship

karipio kali; lawama kubwa

censure

sensa; hesabu ya watu

census

senti

cent

mnyama anayesadikiwa kuwa nusu farasi nusu binadamu; kentauro

centaur

-enye miaka mia au zaidi

centenarian

kumbukumbu ya kila mwaka wa mia

centenary

-a miaka mia

centennial

kituo; sehemu kuu

center

mwanasiasa wa mrengo wa wastani

centrist

karne

century

-a kichwa' -enye kuhusu kichwa

cephalic

kitu kilichofinyangwa; chombo cha kauri

ceramic

ufinyazi

ceramics

nafaka

cereal

-a ubongo

cerebral

-a kufuata utaratibu maalum

ceremonial

kaida; sherehe

ceremony

-a uhakika

certain

kwa uhakika; bila shaka

certainly

uhakika

certainty

hati; cheti

certificate

uthibitisho

certification

-liothibitishwa

certified

-thibitisha

certify

uhakika

certitude

-a shingo

cervical

kukoma; kuacha

cessation

kuachia

cession

shimo la maji machafu

cesspool

nyangumi

cetacean

kapi; kumvi

chaff

kurumbiza

chaffinch

maudhi; huzuni kubwa

chagrin

mnyororo

chain

msumeno wa umeme

chainsaw

kiti

chair

mwenyekiti

chairman

uenyekiti

chairmanship

mwenyekiti

chairperson

mwenyekiti

chairwoman

bilauri

chalice

chaki

chalk

changamoto

challenge

mtoa changamoto

challenger

-enye kufurahisha

challenging

chumba

chamber

mhudumu wa lodi

chamberlain

mhudumu wa kike wa vyumba

chambermaid

kinyonga

chameleon

swala

chamois

shampeni

champagne

bingwa

champion

wasindi; mabingwa

championship

uwezekano; nafasi; bahati

chance

sehemu ya wanakwaya na makasisi

chancel

nafasi ya mkuu; ofisi ya mkuu

chancellery

mkuu wa nchi kwa baadhi ya nchi za Ulaya

chancellor

mahakama kuu ya masuala ya haki na usawa

chancery

-a kubahatisha; -sio na uhakika

chancy

mwuza mishumaa

chandler

mabadiliko

change

ubadilikaji; uwezekano wa kubadilika

changeability

-a kubadilika; -geugeu

changeable

-siobadilika

changeless

kubadilisha; badiliko

changeover

mlangobahari; mfereji

channel

uimbaji wa zaburi

chant

machafuko; vurugu

chaos

-sio na mpangilio; -a machafuko

chaotic

mtu; jamaa;; kijana

chap

kanisa dogo

chapel

mchunga (mtunza) mwali

chaperon

mchungaji aliyeambatishwa kwenye taasisi

chaplain

-liochubuka; -liopasuka

chapped

sura

chapter

tabia; mwendo

character

tabia; hulka

characteristic

makaa

charcoal

shutuma

charge

-a kushtakiwa; -a kulaumiwa

chargeable

chaja ya betri

charger

kigari cha kukotwa na farasi

chariot

haiba kubwa; kipaji toka kwa Mungu

charisma

-enye huruma; -enye hisani

charitable

hisani; wema

charity

kago; kuita mizimu

charm

-enye haiba; -changamfu

charming

-lioungua kuwa -eusi

charred

chati

chart

hati; mkataba; idhini

charter

mwanamke mnadhifishaji

charwoman

-enye hadhari

chary