-a kusingizia; -a kuzulia

calumnious

kashifa; uzushi

calumny

-meguka

calve

kibadilimwendo

cam

urafiki; undugu

camaraderie

mbinukotuta; mbinuko

camber

kambriki; kitambaa cha lineni chepesi sana

cambric

-ja

came

ngamia

camel

kamera

camera

mpiga picha

cameraman

majificho

camouflage

kituo; kambi

camp

kampeni

campaign

mfanya kampeni

campaigner

mpiga kambi; mkazi wa kambini

camper

moto wa kambi

campfire

uwanja wa kupigia kambi

campground

kafuri

camphor

kupiga kambi

camping

kampasi; eneo la chuo

campus

-weza

can

mfereji

canal

-chimba mfereji

canalize

chiriku

canary

-futa; -sitisha

cancel

kusitisha; kufutisha

cancellation

kansa; saratani

cancer

-enye kansa

cancerous

-wazi

candid

ugombea uchaguzi

candidacy

mtahiniwa mgombea uchaguzi

candidate

mshumaa

candle

mwanga wa mshumaa

candlelight

kinara cha mshumaa

candlestick

peremende

candy

henzirani; ufito wa mwanzi

cane

(jino) chonge

canine

kopo la kuwekea vyakula

canister

ugonjwa wa vidonda

canker

bangi

cannabis

-a kusindikwa kwenye kopo

canned

kiwanda cha kusindika vyakula

cannery

mtu mla watu

cannibal

desturi ya mtu kula nyama ya binadamu

cannibalism

mzinga

cannon

mpigo wa mizinga mingi

cannonade

-janja; -erevu

canny

ngalawa; mtumbwi

canoe

sheria

canon

unafiki; uzandiki

cant

-gomvi

cantankerous

wimbo unaokuwa na sehemu ya aria na korasi

cantata

mwendo wa matao

canter

mkoa; jimbo

canton

kambi

cantonment

turubai

canvas

kupita nyumba hadi nyumba kuomba kura

canvass

mtu anayepita nyumba hadi nyumba kuomba kupigiwa kura

canvasser

korongo

canyon

chepeo; kofia

cap

uwezo; ustadi; umahiri

capability

-enye uwezo

capable

-enye nafasi kubwa; -enye ukubwa

capacious

kapasita

capacitor

uwezo

capacity

matandiko yaliyopambwa

caparison

rasi

cape

kichaka cha miiba

caper

mtaji; rasilimali

capital

ubepari

capitalism

bepari

capitalist

uwekaji mtaji

capitalization

-geuza kuwa mtaji

capitalize

-salimu amri

capitulate

kusalimi amri

capitulation

wazo la ghafula

caprice

-a kigeugeu; -siyetabirika

capricious

kupinduka

capsize

winchi

capstan

-enye kapsuli

capsular

kapsuli

capsule

kapteni; nahodha

captain

uongozi

captaincy

maelezo mafupi ya habari

caption

-pendeza mno

captivate

-enye kuvutia mno

captivating

mfungwa

captive

kifungo

captivity

ufungaye; akamataye

captor

kukamata; kuteka

capture

gari; motokaa

car

chupa ya mvinyo ya mezani

carafe

karameli; sukari iliyounguzwa

caramel

gamba gumu kama la kobe

carapace

kipimo cha kupimia usafi na uzito wa vito

carat