-a kindugu

brotherly

-onea; -shurutisha

browbeat

kahawia; rangi ya udongo

brown

kupitiapitia

browse

mtu mwenye miraba minne

bruiser

uvumi

bruit

mchanganyiko wa kifungua kinywa na chakula cha mchana

brunch

msichana wa kizungu mwenye nywele nyeusi kidogo

brunette

mshindo

brunt

brashi

brush

mikoko; vichaka

brushwood

-kali; -siye na adabu

brusque

-katili; -a kikatili

brutal

ukatili; unyama

brutality

mtu mbaya

brute

-a kishenzi

brutish

povu

bubble

haramia wa baharini

buccaneer

ndoo

bucket

ngao; kikingo

buckler

chipukizi

bud

rafiki; mwenzi

buddy

-sogea; -toka

budge

bajeti

budget

-a kibajeti

budgetary

rangi ya kimanjano

buff

nyati

buffalo

sehemu ya hifadhi ya muda

buffer

mchekeshaji

buffoon

upuuzi; uchekeshaji

buffoonery

kunguni

bug

basha; mlawiti

bugger

kigari

buggy

tarumbeta

bugle

mpiga bigula

bugler

kujenga

build

mkandarasi

builder

jengo

building

-liojengwa ndani ya (kwa ndani)

built-in

-liojengwa; -liojaa majengo

built-up

kitunguu

bulb

-enye umbo kama la mpira

bulbous

uvumbe; mbenuko

bulge

ukubwa; wingi

bulk

ukuta unaotenga sehemu mbili

bulkhead

-zito; -kubwa

bulky

fahali

bull

mbwa mkubwa mwenye nguvu, shingo fupi na nene

bulldog

-sawazisha ardhi kwa buldoza

bulldoze

buldoza

bulldozer

risasi

bullet

taarifa rasmi ya habari

bulletin

-siopenya risasi

bulletproof

mchezo wa kupigana na ng`ombe

bullfight

-kaidi sana; -sumbufu sana

bullheaded

megafoni

bullhorn

mwenendo wa kilanguzi

bullish

fahali mdogo

bullock

uwanja wa mchezo wa kupigana na ng`ombe

bullring

upuuzi

bullshit

mwonevu; mkatili

bully

aina ya unyasi

bulrush

kizuizi

bulwark

matako

bum

nyukibambi

bumblebee

mgongano

bump

bampa (la gari)

bumper

-enye matuta

bumpy

aina ya mkate wenye sukari na zabibu

bun

kitita; shada

bunch

kifungu

bundle

kizibo; kifuniko

bung

nyumba isiyo na ghorofa

bungalow

kuvuruga

bungle

mborongaji

bungler

-a kuboronga

bungling

kitanda

bunk

ghala la mkaa; handaki la kudumu

bunker

upuuzi

bunkum

sungura

bunny

boya

buoy

uwezo wa kuelea

buoyancy

mzigo mzito

burden

-enye usumbufu

burdensome

dawati

bureau

urasimu

bureaucracy

mrasimu

bureaucrat

mji; jiji

burg

-kua; chipua

burgeon

mwizi wa kuvunja nyumba

burglar

uvunjaji wa nyumba kwa sababu ya kutaka kuiba

burglary

-vunja nyumba ili kuiba

burgle

mazishi; maziko

burial

turubai; turubali

burlap

kikaragosi; sanamu ya kuchekesha

burlesque

-enye umbo la miraba minne

burly

jeraha la moto

burn