ufugaji' ukuzaji

breeding

upepo (pepe)

breeze

-changamfu

breezy

ufupi; uchache wa maneno

brevity

mtengenezaji (mpika) pombe

brewer

kiwanda cha pombe (bia)

brewery

waridi mwitu

briar

rushwa; hongo

bribe

tofali la kuchoma

brick

kipande cha tofali la kuchoma

brickbat

ujenzi wa matofali ya kuchoma

brickwork

kitanda cha maharusi

bridal

bibi harusi

bride

bwana harusi

bridegroom

msindikizaji wa maharusi

bridesmaid

daraja

bridge

-valisha hatamu

bridle

kwa ufupi

brief

mkoba

briefcase

maelezo; maelekezo

briefing

kwa muda mfupi

briefly

(jozi ya) chupi

briefs

merikebu ya matanga

brig

brigedi

brigade

brigedia

brigadier

kibaka; jambazi; mnyang`anyi

brigand

merikebu ya matanga yenye milingoti miwili

brigantine

-enye kung`aa

bright

-ng`aa

brighten

ung`avu; mwanga unaong`aa

brightness

ufahari; utukufu

brilliance

-a kiakili; -zuri sana

brilliant

kwa kumetameta; kwa kung`aa

brilliantly

mdomo

brim

salfa

brimstone

-enye mabaka; -enye madoadoa

brindle

majichumvi; maji ya bahari

brine

ukingo (kingo)

brink

tabia ya kupenda kucheza na hatari

brinkmanship

-a majichumvi

briny

tofali lililotengenezwa kwa mavumbi ya mkaa

briquet

-epesi

brisk

kidari

brisket

-epesi kuvunjika

brittle

-pana

broad

tangazo; urushaji wa mtangazo

broadcast

mtangazaji

broadcaster

utangazaji

broadcasting

-panua; -tanua

broaden

-pana

broadly

-enye uvumilivu wa mawazo ya wengine

broadminded

kwa uvumilivu; kwa kustahamili

broad-mindedly

upana

broadness

nguo iliyodariziwa

brocade

kijitabu chenye maelezo mafupi ya matangazo

brochure

kiatu kizito chenye unyayo mpana

brogue

-choma; -banika

broil

-liyeishiwa pesa

broke

-vunjika

broken

-lioharibika

broken-down

-liyevunjika moyo

brokenhearted

kwa kuvunjika

brokenly

dalali

broker

uwakala; udalali

brokerage

farasi mdogo asiyefunzwa vizuri utii

bronco

shaba nyekundu

bronze

pini yenye mapambo inayovaliwa juu ya nguo

brooch

makinda; vifaranga

brood

mashine ya kutamia mayai

brooder

-enye kutaka kutaga

broody

kijito

brook

ufagio

broom

mpini wa ufagio

broomstick

uji wa shayiri

broth

danguro

brothel

ndugu (wa kiume)

brother

undugu ; ukaka

brotherhood

shemeji wa kiume

brother-in-law

undugu wa kiume

brotherliness