kulila; msuguano

attrition

-tuni; linganisha sauti

attune

mnada wa hadhara

auction

dalali; mnadi

auctioneer

jasiri; hodari

audacious

ujasiri; ushupavu

audacity

-a kusikika

audible

hadhira; watazamaji

audience

-enye kusikika

audiological

kielelezo cha kusikika

audiology

-a kusikika na kuona

audiovisual

ukaguzi wa mahesabu

audit

majaribio

audition

mkaguzi (wa) mahesabu

auditor

ukumbi wa maonyesho

auditorium

-a kusikika

auditory

kekee

auger

-ongeza; -kuza

augment

ongezeko; kuongezeka

augmentation

Agosti; mwezi wa nane

august

shangazi

aunt

shangazi

auntie

sifa ya mtu

aura

-a sikio; -a kusikika

aural

sehemu ya nje ya sikio

auricle

Mungu wa mapambazuko

aurora

-sikiliza sauti za ndani ya mwili kwa kutumia stetoskopu

auscultate

himaya; msaada

auspice

-enye ahadi

auspicious

-kali; -sio na huruma

austere

ugumu; ukali

austerity

halisi; thabiti

authentic

-fanya kuwa kweli

authenticate

uthibitisho

authentication

uhalisi

authenticity

mwandishi; mtunzi

author

mwandishi wa kike

authoress

mtawala wa mabavu

authoritarian

mamlaka

authority

mamlaka; kuamuru

authorization

-toa idhini; -ruhusu

authorize

utunzi; ubuni

authorship

motokaa; gari

auto

-a tawasifu

autobiographical

tawasifu

autobiography

mwandiko binafsi; sahihi

autograph

kiwanda cha kutengeneza magari

automaker

-jiendesha wenyewe

automate

-a kujiendesha -enyewe

automatic

utumiaji wa mitambo inayojiendesha wenyewe

automation

motokaa; gari

automobile

-huru; enye kujitawala

autonomous

uchunguzi wa maiti

autopsy

kipupwe

autumn

-a wakati wa kupukutika

autumnal

msaidizi

auxiliary

mafanikio; faida

avail