baina ya; miongoni mwa

amongst

-potovu; -siojali maadili

amoral

-enye ashiki; -a kuonyesha mapenzi

amorous

-lipa

amortize

jumla; idadi

amount

nguvuampea

amp

nguvuampea

amperage

ampea

ampere

-a kiamfibia

amphibian

wingi

ample

ukuzaji

amplification

amplifaya

amplifier

-kuza

amplify

tambo; upepo wa mbembeo

amplitude

kwa kutosha zaidi

amply

kichupa; ampula

ampoule

-kata

amputate

kukata kiungo

amputation

kibubutu

amputee

-pandisha mori

amuck

hirizi

amulet

-furahisha; -chekesha

amuse

kiburudisho

amusement

-a burudani; -a kuburudisha

amusing

hutumika badala ya 'a' kwa majina yanayoanza na irabu

an

ujenzi wa kemikali mwilini

anabolism

hali ya jambo kupitwa na wakati

anachronism

unusukaputi; hali ya kutokuwa na hisia; ganzi

anaesthesia

ganzi; nusukaputi

anaesthetic

anagramu; neno liundalo kwa kubadilisha herufi za neno jingine

anagram

-a mkundu

anal

-a kufanana

analogical

-a mfano; -a kufanana

analogous

ulinganisho; kifanani

analogue

analojia

analogy

uchanganuzi; utafiti

analysis

mchanganuzi; mchambuzi

analyst

-a utafiti; -a uchanganuzi

analytical

-changanua; -chambua

analyze

utawala (tawala) huria

anarchy

vurugu; machafuko ya mambo ya utawala

anathema

-a anatomia

anatomical

anatomia; elimumwili

anatomy

mhenga; babu

ancestor

-a mababu; -a wahenga

ancestral

ukoo; kizazi; jadi

ancestry

nanga

anchor

mhali pa kutia nanga

anchorage

mtangazaji wa kipindi

anchorman

-a zamani; -kongwe

ancient

na

and

kwa mwendo wa kawaida

andante

kisa

anecdote

perema; ugonjwa wa kuvimba tezi

aneurism

upya; mara nyengine; tena

anew

malaika

angel

ruguu; kukumaji

angelfish

-a kimalaika

angelic

hasira

anger

pembe

angle

mvuvi

angler

-a chuki; -a hamaki

angry

maumivu akali; uchungu

anguish

-enye pembe; -a pembe

angular

hali ya kuwa na pemba

angularity

mnyama

animal

-huisha; -changamsha / -enye uhai

animate

hai

animated

utengenezaji wa katuni

animation

chuki; udui; uhasama

animosity

kiwiko cha mguu

ankle

mwandishi wa matukio ya mwaka hadi mwaka

annalist

rekodi ya majina a wahalifu

annals

kuteka; kuchukua kwa nguvu

annexation

-angamiza kabisa; teketeza

annihilate

maangamizo makubwa; uteketeaji

annihilation

siku ya ukumbusho

anniversary

maelezo; ufafanuzi

annotation

-tangaza; -piga mbiu

announce

tangazo

announcement

mtangazaji

announcer

-udhi; -kera

annoy

udhia; usumbufu

annoyance

-kuudhiwa; -a kusumbuliwa

annoyed

-a kukera; -a kuudhi

annoying

-a kila mwaka

annual

kila mwaka

annually

malipomwaka

annuity

-batilisha; -tangua

annul

-a mviringo kama pete

annular

mtanguo; mfuto

annulment

bariki kwa kupaka mafuta

anoint

-geni; -siofuata kawaida

anomalous

kitu kigeni

anomaly

kutokuwa na jina

anonymity