woga wa kina kikubwa

acrophobia

kukatisha / toka upande mmoja hadi mwengine

across

-a kila mtu; -a sawasawa

across-the-board

-enye asidi ya akriliki

acrylic

tendo

act

-wakilisha; -a uwakilishaji

acting

tendo

action

-a kuchukuliwa hatua

actionable

-amsha; -chochea

activate

mwamsho; uchochezi

activation

kiamilisho

activator

-hai; -a utendaji

active

mtendaji (wa)

activist

utendaji; shughuli

activity

mwigizaji (wa); mhusika (wa)

actor

mwigizaji (wa) kike

actress

halisi

actual

uhalisi; uhakika

actuality

-elewa; -tambua

actualize

(kwa) kweli

actually

mtakwimu (wa) bima

actuary

-washa

actuate

kichochezi

actuator

busara; upevu wa akili

acuity

busara; upevu wa akili

acumen

-tibu kwa kuchoma na sindano

acupuncture

-kali

acute

ukali

acuteness

tangazo

ad

methali; msemo

adage

polepole

adagio

-rekebisha; -badili; -tohoa

adapt

badiliko; rekebisho; utohozi

adaptability

-enye kurekebishika

adaptable

rekebisho / kujibadili

adaptation

kirekebu; adapta

adapter

kirekebu; adapta

adaptor

-jumlisha / ongeza

add

kiongezwa

addend

ongezo

addendum

kifutu

adder

mlevi

addict

-liyezoea; -liyetawaliwa

addicted

kutawaliwa na ulevi wa pombe (au madawa ya kulevya)

addiction

-enye kuzoesha tabia mbaya

addictive

kujumlisha

addition

-a ziada

additional

kwa ziada

additionally

nyongeza

additive

anwani

address

mtu apelekewaye barua; mtu asemeshwaye

addressee

-toa

adduce

bingwa; hodari

adept

utoshelezi; hali ya kufaa

adequacy

sawa; -a kutosha

adequate

-shikilia; -gandama / ng`ang`ania

adhere

ung`ang`anizi / ufuasi

adherence

mfuasi (wa)

adherent

hali ya kuambatana; mshikamano

adhesion

kiambata; mshikamano

adhesive

mnato

adhesiveness

mafuta ya mnyama

adipose

-a kupakana; -a jirani

adjacent

kivumishi

adjectival

wazo la baadae

afterthought

baadae; halafu

afterwards

maneno ya mwisho wa kitabu

afterword

tena; mara nyengine

again

dhidi ya; kinyume na

against

-liye mdomo wazi

agape

umri

age