ukubalifu

acceptability

-a kukubalika; -a kupokewa; -a kukaribisha

acceptable

kukubali; ridhaa / makubaliano; kuridhika; kukiri

acceptance

-enye kukubalika

accepted

njia ya kufikia / upatikanaji

access

kufikika / upatikanaji

accessibility

-a kufikika

accessible

ongezo la zana / -a nyongeza; -a ziada

accessory

ajali

accident

-a bahati; -siotegemewa

accidental

kwa bahati

accidentally

mtu mwenye uwezekano mkubwa wa kupata ajali

accident-prone

shangilia; furahi kwa shangwe

acclaim

kukubaliwa (kuchaguliwa) bila kupingwa

acclamation

zoea mazingira magumu

acclimation

kuzoea mazingira magumu

acclimatization

-zoea mazingira magumu

acclimatize

mwinuko

acclivity

sifa / tuzo; heshima

accolade

-patia mahali pa kuishi

accommodate

nyumba ya kuishi; malazi

accommodating

ala saidizi / kuandamana na; kifuasi

accompaniment

mpiga ala saidizi

accompanist

-cheza pamoja; -husiana

accompany

msaidizi wa jinai

accomplice

-maliza; -timiza

accomplish

-enye maarifa; hodari; stadi

accomplished

mafanikio / kumaliza

accomplishment

makubaliano; maafikiano; mkataba

accord

kukubaliana

accordance

kwa kadiri ya

according

kwa (sababu) hiyo; kwa hivyo

accordingly

kodiani

accordion

-simamisha

accost

akaunti

account

wajibu

accountability

uhasibu

accountancy

muhasibu

accountant

utunzaji wa mahesabu

accounting

-teua

accredit

utambulisho rasmi

accreditation

-teule

accredited

-ongezeka

accrue

-limbikiza; lundikana

accumulate

mkusanyiko

accumulation

-enye kukusanyika; -enye kuongezeka

accumulative

kilimbikizi umeme

accumulator

usahihi

accuracy

-sahihi

accurate

kwa usahihi; barabara

accurately

-liolaaniwa

accursed

shtaka; lawama

accusation

-enye shtaka; -enye shutuma

accusatory

-laumu / -shtaki

accuse

kwa kutuhumu

accusingly

-zoesha mtu kitu

accustom

-a kawaida; -a desturi

accustomed

-chukiza; -udhi; -kasirisha

acerbate

ukali; uchungu

acerbity

asiteti

acetate

-a siki; -a asetiki

acetic

asetoni

acetone

maumivu

ache

-timiza; -faulu; -fanikisha

achieve

mafanikio

achievement

mtu aliyefaulu wastani

achiever

-sio na rangi

achromatic

asidi; -kali

acid

-enye asidi; -a asidi

acidic

uasidi

acidity

-kiri; -kubali

acknowledge

-enye kutambulika

acknowledged

kukubali; kukiri

acknowledgement

shukrani

acknowledgment

kilele; kikomo; upeo

acme

chunusi

acne

mtumishi wa altare

acolyte

-a akustika

acoustic

kwa akustika; kwa sauti

acoustically

akustika; elimusauti

acoustics

-zoeana na; fahamiana na

acquaint

uzoefu; ujuzi; maarifa

acquaintance

ujamaa

acquaintanceship

-kubali; -ridhia

acquiesce

ridhaa; makubaliano

acquiescence

-enye ridhaa; -a kuridhia

acquiescent

-pata

acquire

manufaa; pato

acquisition

-enye uchu; -enye tamaa ya kupata

acquisitive

-achilia; -toa hatiani

acquit

kuachia huru

acquittal

eka(ri)

acre

ekari

acreage

-kali; -chungu

acrid

ukali; uchungu

acridity

-kali; -chungu

acrimonious

ukali; uchungu

acrimony

-a kisarakasi

acrobat

michezo wa sarakasi

acrobatics