chomboni

aboard

makao; makazi; maskani

abode

-ondoa; -komesha; -futa

abolish

ukomeshaji; uondoshaji; ufutaji

abolition

chukia; chukiza; -kirihi

abominate

chuki; karaha

abomination

mkazi wa asili

aboriginal

mkazi wa asili

aborigine

-haribu mimba

abort

mimba iliyotolewa

abortion

-siofanikiwa

abortive

tele

abound

kuhusu; juu ya / zunguka / hapa na pale

about

juu; juu ya / zaidi ya /-a juu; -a awali

above

-liotajwa hapo juu

above-mentioned

-chubua; -kwaruza; -sugua; -chuna

abrade

mkwaruzo; mchubuko

abrasion

mssa; kichubuo

abrasive

sambamba

abreast

-fupisha; -punguza

abridge

ufupishaji / lililofupishwa

abridgement

ufupishaji / lililofupishwa

abridgment

ng`ambo; nchi za nje / nje

abroad

-batilisha; -kanusha; -futa

abrogate

kanusho; batilisho

abrogation

-a ghafula; - siotegemewa; siotazamiwa

abrupt

jipu

abscess

kuondoa kwa kukata

abscission

-toroka; -jificha

abscond

kukosekana; kutokuwepo; kutohudhuria

absence

-a kukosekana; -a kutokuwepo

absent

mtoro

absentee

utoro; ukosekanaji

absenteeism

-enye usahaulivu; -enye kuwa mbali kimawazo

absentminded

hali ya kua na usahaulifu

absentmindedness

aina ya kileo

absinth

aina ya kileo

absinthe

-a halisi; -wa na imani

absolute

kabisa; waziwazi

absolutely

ghofira; msamaha

absolution

hali ya kuhodhi madaraka yote

absolutism

-achilia mtu kwa kukosa hatia / -ondoa shaka juu ya mtu

absolve

-fyonza; nyonya; -sharabu

absorb

-enye kufyonza

absorbent

-enye kuvutia

absorbing

ufyonzaji; unyonyaji

absorption

-jinyima; -jihini

abstain

mtu anayejinyima

abstainer

-a kujihini chakula (kinywaji)

abstemious

uzuiaji; upingaji

abstemiousness

uzuiaji; upingaji

abstinence

-a kujinyima

abstinent

muhtasari

abstract

-a kudhania /-enye mawazo yaliyo mbali

abstracted

-gumu kueleweka; -enye kutatiza

abstruse

-a kipuuzi; -a kipumbavu; -a upuuzi; -sio na maana

absurd

upuuzi; upumbavu; kichekesho

absurdity

wingi

abundance

-ingi; tele

abundant

kabisa

abundantly

matumizi mabaya

abuse

-chafu; -baya

abusive

-pakana na; -wa jirani na

abut

mhimili wa daraja

abutment

-siopimika; -a kina kirefu

abysmal

kina kirefu

abyss

mkangazi

acacia

mhadhiri; mwanataaluma / -a kitaaluma

academic

chuo cha elimu ya juu

academy

-kubali

accede

-harakisha; -chapuza /ongeza kasi

accelerate

mchapuzo; mchapuo; mwendokasi

acceleration

kichapuzi

accelerator

lafudhi

accent

sisitiza

accented

-sisitiza

accentuate

mkazo

accentuation

-kubali; -pokea/ -stahimili; -vumilia

accept