mshauri

advisory

utetezi

advocacy

wakili

advocate

ngao ya Zeus

aegis

dahari

aeon

ingiza hewa

aerate

-a angani; a- hewani

aerial

kiota cha tai

aerie

sarakasi ya ndege

aerobatics

elimu mwendo anga

aerodynamic

-a mwendoanga

aeronautical

mwendoanga

aeronautics

erosoli / kiondoa harufu / kikopo cha erosoli

aerosol

anga; hewa

aerospace

mjumi; mpenda uzuri katika sanaa

aesthete

-a umbuji; -a kisanaa

aesthetic

ujumi

aesthetics

kutoka mbali; kwa mbali

afar

ubashasha; uchangamfu

affability

bashsha

affable

jambo; shughuli; tukio / kitu

affair

mguso; athari

affect

tabia ya kujifanya

affectation

-lioathirika; -enye athari;

affected

upendo; huba; hisia

affection

-enye upendo; -enye huba; -enye mapenzi

affectionate

shirikisho / muungano / uhusiano

affiliation

uhusiano; udugu; uvutiaji

affinity

-thibitisha; -sisitiza

affirm

tamko la dhati; uthibitisho

affirmation

kukubali

affirmative

umiza; dhuru; tesa; huzunisha

afflict

mateso; sikitiko; huzuni

affliction

ukwasi; utajiri; neema

affluence

-a utajiri; -a ukwaji; -enye mali; tajiri

affluent

-wa na uwezo; -mudu

afford

-enye kumudika

affordable

upandaji miti

afforestation

pigano; ugomvi; fujo; mtafaruku

affray

kashfa; tusi

affront

mwenyeji wa Afghanistan

afghan

-teketeza;

afire

-a kuwaka; -enye moto

aflame

kwa kuelea; juu ya maji

afloat

kwa miguu / -enye kuendelea

afoot

-liotajwa kwanza

aforementioned

-liotajwa kwanza

aforesaid

-woga; -a hofu; -wa mwoga; -ogopa

afraid

tena; upya; kwa namna mpya

afresh

nyuma; tezini / -a tezini

aft

baada ya; nyuma ya

after

kondo ya nyuma

afterbirth

matunzo baada ya kulazwa hospitali / mafunzo ya uadilifu na matunzo baada ya kifungo

aftercare

matokeo baada ya tendo

aftereffect

matokeo

aftermath

mchana; alasiri

afternoon

nyuma; kinyume

aback