kivumishi

adjective

pakana na; -tangamana na

adjoin

-a kupakana na; -a karibu na

adjoining

ahirisha

adjourn

kuahirisha

adjournment

amuliwa

adjudge

pitisha hukumu

adjudicate

hukumu / uamuzi

adjudication

mwamuzi

adjudicator

ongezo /

adjunct

kiapo

adjuration

-apisha

adjure

-weka sawa / rekebisha / patanisha - suluhisha

adjust

-enye kurekebishika

adjustable

linganisho; patanisho; uwekaji sawa / rekebisho / kirekebu / suluhisho

adjustment

afisa msaidizi

adjutant

toa bila maandalizi (hotuba)

ad-lib

mwandishi wa matangazo ya biashara

adman

-tawala / -pa; -toa (dawa) /

administer

utawala - usimamizi / awamu

administration

-a utawala

administrative

mtawala - msimamizi

administrator

-zuri; -a kusifiwa; -a kupendwa

admirable

vizuri; barabara

admirably

admeri; ofisa mkuu wa jeshi la wanamaji

admiral

himaya ya admeri

admiralty

mvuto; upendezwaji; uvutiwaji

admiration

husudu

admire

mpenda; ashiki;

admirer

-enye mvuto; -enye kuvutia; -enye kustaabisha; -enye kusifu

admiring

kukubalika; ukubalifu / ushahidi wa kukubalika / haki ya kuingia

admissibility

-a kukubalika; -kubalifu; -a halali

admissible

ruhusa ya kuingia; haki ya kuingia / kuingia / kukiri / upokeaji

admission

ruhusu kuingia / -chukua / -kubali; kiri / ruhusu

admit

ruhusa ya kuingia; haki ya kuingia / kuingia / kukiri / upokeaji

admittance

kwa kukiri; kwa kukubali

admittedly

mchanganyiko / nyongeza

admixture

-onya; -asa

admonish

onyo

admonition

-a onyo; -a kuasa

admonitory

tofali ya kuchomwa

adobe

ujana

adolescence

kijana

adolescent

-panga / -chagua; -wa na tabia / -pitisha / -kubali; -idhinisha

adopt

kupanga

adoption

-a kupanga

adoptive

-a mahaba; -a mapenzi

adorable

kuabudu; kusujudu; kupenda sana

adoration

-abudu; -sujudu; -penda sana; husudu; -heshimu sana

adore

mtu anayeabudu

adorer

-pamba; -remba

adorn

pambo; urembo

adornment

-a adrenali;

adrenal

adrenalini

adrenalin

adrenalini

adrenaline

-enye kuchukuliwa na maji; -enye kuelea kwenda huko na huko

adrift

-stadi; -bingwa; -erevu

adroit

-nasa

adsorb

kinasio / -enye kunasa

adsorbent

mnaso

adsorption

-sifu mno

adulate

kusifu mno

adulation

-enye kusifu mno

adulatory

mtu mzima / -liyekua; -liyekomaa

adult

-changanya na kitu duni; -haribu

adulterate

uharibifu

adulteration

mwasherati; mzinzi

adulterer

uzinifu; ufuska; uzinzi

adultery

utu uzima

adulthood

maendeleo / kusonga mbele / ongezeko; kupanda / endelea

advance

-liyezeeka / -a juu; -lioendelea / -a kusonga mbele / -a hali ya juu

advanced

kupanda cheo / kutia moyo

advancement

manufaa; faida / ushindi

advantage

-enye manufaa (faida)

advantageous

kuwadia; kukaribia

advent

jambo la hatari; tukio lisilo la kawaida; kituko

adventure

mjasiri

adventurer

-a kijasiri

adventurous

kielezi

adverb

-enye kielezi

adverbial

adui; mshindani

adversary

-a kinyume; -siofaa

adverse

shida; dhiki; tabu

adversity

tangazo

advert

-tangaza; -eneza habari / tangaza biashara / julisha

advertise

tangazo

advertisement

mtangazaji

advertiser

kutangaza; utangazaji

advertising

ushauri; mawaidha; nasaha / taarifa / maelezo

advice

ubora; kufaa

advisability

bora; -a kufaa; -a busara

advisable

shauri / taarifu; -julisha

advise

baada ya kuzingaia kwa makini

advisedly

mshauri

adviser

mshauri

advisor